3D GNC z imenom »Asset23d« ima naslednje funkcionalnosti:

– energy management (poraba energije, vklop/izklop naprav preko aplikacije, programiranje vklopov/izklopov, poročila o špicah, o kvaliteti elektrike, predvidevanje porabe energentov za naprej glede na preteklost, sezonskost, vremensko napoved, navade zaposlenih, itd). Spremlja, prikazuje, poroča  in nudi možnost programiramo električne energije, plina, kurilnega olja, vode, sončnih celic, baterij, naprav, itd.

– vse porabe po stavbi ali za celoten kompleks stavb pregledno prikazane v obliki grafov in poročil, tudi CO2 odtis

– aplikacijo je mogoče povezati tudi z ERP in spremljati porabe energentov in dogodke v odnosu do realizacije, stroškov, ipd..

– program je zasnovan kot WEB aplikacija. To omogoča dodajanje raznih klientov z raznimi pravicami, npr: vzdrževalci, zunanji serviserji, vodja investicij, vodja delavnice, itd. Njim se lahko določijo pravice kot so: samo ogled določenih stavb, samo ogled določenih naprav, npr tehnično varovanje ali samo elektrika. Dostopnost je možna od koderkoli in je stvar politike podjetja.

– aplikacija lahko teče na vašem strežniku ali v oblaku ali hibridno.

– za kibernetsko varnost je poskrbljeno maksimalno.

– gre za BIM (Building Information Modeling) platformo kar pomeni, da aplikacija vsebuje vse podatke o stavbi in napravah, dobaviteljih, serviserjih, itd.

– modul za vzdrževanje (facility managment) omogoča kreiranje avtomatičnih delovnih nalogov (npr za servis gasilnih aparatov, servis vozil, strojev, itd). Nadalje je možno vsakemu elementu v stavbi določiti njemu lasten način vzdrževanja, določiti vzdrževalca, periodiko, sprožilce, itd.

– omogočeno je tudi kreiranje posamičnega delovnega naloga. Npr nekdo opazi odpadanje ometa na fasadi stavbe. Na aplikaciji določi mesto popravila, opiše problem, določi enega ali več serviserjev. Ponudniki, npr zidarji, dobijo na mail opis problema, fotografijo in točno lokacijo na stavbi in v celotnem kompleksu. Tako se je velikokrat mogoče izogniti zamudnim ogledom in sestankom na terenu.

– vsa vzdrževanja so dokumentirana: kdaj, kaj, kdo je popravil, koliko je stalo, itd. Na ta način nastaja elektronska servisna knjiga vseh stavb in vseh osnovnih sredstev.

– možno je planiranje vzdrževanja, npr slikopleskarskih del, meritev instalacij, menjavo svetil, itd. Vsa ta dela se zbirajo v bazi in omogočajo, da z enim klikom kreirajo finančni plan in seznam opravil za naslednje leto ali več let.

– vsa popravila in servisi se lahko pošiljajo kot povpraševanje in se digitalno obdelujejo. Sistem lahko sam izbere najcenejšega ponudnika.

– omogočen je predictive maintenance. Na stroje se montirajo posebni senzorji za zvok in vibracije. Strojno učenje potem napove kdaj bo prišlo do okvare. Primer: elektromotorju za  ventilacijo se je spremenila krivulja porabe energije (lahko gre za problem navitja), pojavile so se vibracije (lahko gre za problem na ležaju), spremenil se je zvok (lahko gre za druge mehanske okvare). Bistveno je, da se po prejemu obvestila naprava pravočasno pregleda in v sanira še preden pride do strojeloma ali zastoja. Ko se določene vrednosti presežejo, aplikacija sama pozove serviserja na ogled, mu poda točno lokacijo in diagnozo stroja. Seveda je vse to (presežene vrednosti, odprti nalogi, zaključeni nalogi, vzroki, menjave delov) mogoče spremljati na dashboardu aplikacije.

– vsaka stavba, ki je vnešena v aplikacijo ima zadaj tudi dejanski PID (projekt izvedenih del), ki ga lahko uporabnik gleda v 3D obliki ali si natisne 2D načrt. Vsi PID-i so torej avtomatično v digitalni obliki in dostopni vsem, ki jim podjetje določi pravice, tudi zunanjim, npr projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem.

– aplikacija omogoča virtualni sprehod skozi stavbe in prikaz real-time podatkov (poraba energentov, statusi, zaposleni).

– v aplikacijo je praktično mogoče integrirati vse kar ima zadaj neko bazo podatkov: prisotnost zaposlenih (registracije delovnega časa), obiskovalcev, kje se nahajajo (glede na kontrolo pristopa), vozila, tehnično varovanje, stanja naprav in sredstev, porabe energentov, vreme, vremensko napoved, skladiščne sisteme WMS, vse vrste IoT, itd.

To je posebej koristno, ker se lahko na ta način iščejo nove relacije kot npr:

– kako vreme vpliva na število bolniških odsotnosti

– kako število in čas odprtih vrat v hladilnici glede na zunanjo temperaturo vpliva na porabo

električne energije.

Možnost programiranja scenarijev, kot npr. Ohlajevanje stavbe s prezračevanjem v nočnih urah, ko so temperature bistveno nižje od dnevnih:

če je želena temperatura za naslednji dan 22°C, v stavbi pa je temperatura 24°C in če je zunaj manj kot 20°C, naj se ob 01:00 na škarje (motorni pogon) odprejo okna in naj bodo odprta najkasneje do 6:00 ali pa dokler temperatura ne pade na 18°C.

Tako se objekt, ki se je pregreval celo popoldne, ohladi praktično zastonj in precej prihrani pri energiji.

Enako je mogoče početi z ogrevanjem ali hlajenjem v času nizke tarife. Objekt torej preračuna kaj potrebuje in lahko objekt ohladi/ogreje med 22:00 in 6:00, ko je elektrika cenejša, vikende pa izpusti.

Primer iz pilotskega projekta: s programiranjem enega kava avtomata, ki smo ga opremili z enim pametnim stikalom za 70€ smo naročniku prihranili 190€ elektrike in 483 kg CO2 izpustov.

Sistem je povezljiv z brezžičnimi napravami kakor tudi z žičnimi in kombinirano.

Posnetki zaslona prikazujejo pilotski projekt v Savinjski dolini, ki se ukvarja s proizvodnjo pohištva.

 

Ker gre za “domač” proizvod, lahko vse vaše želje tudi dodatno razvijemo, kar je pri tujih dobaviteljih ali nemogoče ali pa zelo drago.