Digitalizacija in razvoj

Smo eni od pionirjev digitalizacije procesov, predvsem v storitveni in proizvodni dejavnosti ter          imamo na tem področju precej referenc.

Projekta se lotimo tako, da:

  • opravimo razgovor z managmentom in vodji oddelkov
  • svetujemo pri izboru programske opreme
  • izdelamo projekt digitalizacije in spremne digitalne dokumentacije
  • raziščemo in svetujemo možnosti integracije z aplikacijami, ki jih že uporabljate
  • postopno vpeljemo digitalizacijo
  • izvedemo izobraževanje zaposlenih
  • spremljamo uvajanje do zaključka
  • ostajamo v stiku z naročnikom saj je digitalizacija živa stvar in se lahko stalno izboljšuje

Robotika

Svetujemo pri vpeljavi robotike in avtomatizacije, poiščemo ustrezno senzoriko in naprave, izberemo robota in koncipiramo celoten proces.

Zasnova in razvoj aplikacij

Sodelujemo s partnerji doma in v tujini in lahko ponudimo razvoj najrazličnejših aplikacij. Svetujemo pri zasnovi back-end in front-end aplikaciji, izboru orodij in vodimo projekt od začetka do konca.